9C222782-A9F0-48F2-A8C6-00058DFCD79C.jpeg 6E517665-06FE-4FB0-9261-E5F277DAC770.jpeg 367C6B54-12A7-4023-AB22-113BB6946A34.jpeg jongenshockey-siteheaderV3.jpg 5D207589-5590-4E88-8D58-FDD7C330FF3E.jpeg 076B332A-E501-4779-9428-9B588867533B.jpeg
Mijn Team
Junioren
Zaalhockey
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Procedure benoeming bestuursleden

23-12-2019
Beste leden,

Op de laatste ledenvergadering zijn vragen gesteld over het proces van benoeming van nieuwe bestuursleden. In het algemeen was de klacht dat het hierbij ontbreekt aan transparantie. 

Het bestuur heeft daarom besloten om met onmiddellijke ingang voortaan voor elke functie een advertentie te plaatsen waarvoor leden (c.q. ouders daarvan) zich  kunnen aanmelden en kandidaat stellen. 

Om niet geheel van die "openbare" aanmeldingen afhankelijk te zijn zal het bestuur zelf ook blijven zoeken naar kandidaten en deze voordragen voor benoeming. Indien aldus meerdere kandidaten voor dezelfde functie benoembaar zijn, dan is het uiteindelijk aan de ALV om daar een oordeel over te geven. 

Het voorgaande betekent dat begin januari de bestuursfuncties waarvoor een vacature bestaat of voor zomer 2020 zal ontstaan, op de website zullen worden gecommuniceerd met daarbij een korte beschrijving van de taken en het tijdsbeslag dat de functie met zich brengt, waarna leden zich daarvoor kunnen aanmelden. 

Er zal een ALV worden uitgeschreven voor april/mei 2020 waarin die (nieuwe) bestuursleden moeten worden benoemd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HC AMVJ

 
14-6  Bekendmaking teamindeling junioren
4-7  Zomervakantie
15-7  Instuifwedstrijdjes 2e jaars F
15-7  Instuifwedstrijdjes E
15-7  Instuifwedstrijdjes D
22-7  Instuifwedstrijdjes 2e jaars F
22-7  Instuifwedstrijdjes E