9C222782-A9F0-48F2-A8C6-00058DFCD79C.jpeg 076B332A-E501-4779-9428-9B588867533B.jpeg 5D207589-5590-4E88-8D58-FDD7C330FF3E.jpeg 367C6B54-12A7-4023-AB22-113BB6946A34.jpeg jongenshockey-siteheaderV3.jpg 6E517665-06FE-4FB0-9261-E5F277DAC770.jpeg
Mijn Team
Junioren
Zaalhockey
Senioren
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Corona-nieuws omtrent de seniorenteams (update 19 januari)

19-1-2021
Update 19 januari

Bericht KNHB: "De persconferentie van dinsdag 12 januari bracht geen nieuwe maatregelen of versoepelingen. Het maatregelenpakket zoals dat is benoemd op 14 december blijft in elk geval van kracht tot en met 9 februari. De KNHB buigt zich nu over de gevolgen die dit heeft voor de mogelijke herstart van de competities."

Zodra er meer duidelijk is over een mogelijke competitieherstart laten we het uiteraard weten. Mocht de competitie herstarten voor de voorjaarsvakantie, dan starten ook de trainingen weer. Trainingen starten sowieso weer als de winterstop is afgelopen, dus na de voorjaarsvakantie, volgens de dan geldende regels.

---
Update 18 december

De senioren op AMVJ hebben de afgelopen weken kunnen trainen volgens de geldende maatregelen en een aangepast schema. Het schema gold tot 11 december (daarmee zijn de 2 weken zonder training in oktober ingehaald). Daarmee is de winterstop nu begonnen.

In het meest gunstige geval wil de KNHB de competitie weer herstarten vanaf zondag 31 januari. Mocht dit het geval zijn, zullen de senioren trainingen op HC AMVJ weer starten zodra de regels het toelaten om in teamverband te trainen (dus in elk geval niet eerder dan 19 januari). Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mochten er vragen zijn, mail gerust naar [email protected].

---
Update 27 oktober
Nu de coronamaatregelen tot in december van dit jaar verlengd zijn, dreigen de senioren langere tijd geen hockey te kunnen spelen. Gelukkig zien wij mogelijkheden voor de senioren om toch, hetzij in beperkte vorm, op de velden te kunnen trainen. Onze technische staf heeft een aantal trainingsvormen uitgewerkt, die voldoen aan de strenge regels. Helaas zullen er geen oefenpotjes gespeeld kunnen worden en gelden er restricties op zowel het veld als het sportterrein van AMVJ.

Vanaf komende week (2 November) bieden wij teams, die via de aanvoerder aangegeven hebben om onder beperkte omstandigheden te willen komen trainen, het volgende aan:
- Training van 1 uur voor maximaal 16 spelers. Onder begeleiding van een vaste trainer zal er in groepjes van 4 getraind worden.
- Er wordt getraind met materiaal van de club: hesjes worden na iedere training gewassen door de trainers.

Om deze trainingen te kunnen faciliteren, zullen er een aantal regels gelden, waaraan iedereen zich strikt zal moeten houden:
- Iedereen houdt te allen tijde (binnen en buiten het veld) 1,5 meter afstand van elkaar, er kunnen dus geen duels/partijen gespeeld worden.
- Voorafgaand aan de training maakt het team zelf een groepsverdeling van maximaal 4 groepen van 4 personen. Deze groepjes blijven tijdens de training bij elkaar. Er kan niet onderling gewisseld worden.
- De aanvoerder meldt een dag tevoren aan de trainer met hoeveel personen het team komt trainen. Dit is nodig om de trainingen voor te kunnen bereiden. Er mag aangevuld worden met spelers uit andere teams.
- Ieder groepje krijgt vooraf via de trainer te horen welk kleur hesje zij hebben. Deze zullen klaar liggen op het het veldvak waarop getraind zal worden door dit groepje.
- Bij aankomst op AMVJ is de looproute langs de tennisbanen. Bij vertrek is de looproute langs de slootzijde van het clubhuis.
- Spelers mogen 5 minuten voor de training het terrein van AMVJ betreden en moeten direct na de training weer van het terrein af.
- Kleedkamers zijn dicht: kom dus omgekleed naar de club. Houd je ook aan de 1,5m afstand regel in de dug-out!

Om te voorkomen dat het te druk wordt bij de ingang, heeft elk veld (en dus ieder team) een eigen start- en eindtijd. Dit verschilt een kwartier per veld. Let dus goed op hoe laat je start!

Het trainingschema is zichtbaar in de bijlage en zal z.s.m. ook in de AMVJ app te zien zijn.

Elke avond zal er een coördinator aanwezig zijn om toe te zien dat de regels nageleefd worden. Dit zal in de eerste paar weken door bestuursleden en vaste krachten gedaan worden. Volg de instructies van de coördinatoren en trainers goed op. Bij overtreding zullen betreffende teams niet meer mogen trainen.

Met vriendelijke groet,

Teamcommissie HC AMVJ
 
15-5  Instuifwedstrijden 2e jaars F t/m A
19-5  Instuiftraining 27+ (19-05-2021)
19-5  Instuifwedstrijden SR t/m 26 jaar...
1-6  Deadline opzeggen lidmaatschap se...
6-6  Bekendmaking teamindeling 2021-20...
15-6  Witte rookavond F (online)
15-6  Witte rookavond 6E (online)